Как да ускорите звука във VLC плейър

VLC е приложение с отворен код за мултимедийни плейъри за Microsoft Windows, Mac OS X и Linux.

Опция на менюто

Стъпка 1

Кликнете върху менюто "Възпроизвеждане" в горната част на прозореца на VLC.

Стъпка 2

Кликнете върху опцията "По-бързо" или "По-бързо (фино)" в менюто, за да ускорите възпроизвеждането. Опцията "По-бърза (фина)" ускорява възпроизвеждането на по-малко количество от опцията "По-бързо".

Стъпка 3

Повторете този процес, докато звукът се възпроизведе с желаната скорост. Ако искате скоростта да се забави или да се нормализира, можете също така да кликнете върху "По-бавно", "По-бавно" или "Нормална скорост" в менюто.

Клавишна комбинация

Стъпка 1

Натиснете бутона "]" близо до горния ляв ъгъл на клавиатурата, за да ускорите звука. Натиснете и задръжте този бутон, докато звукът достигне желаната скорост.

Стъпка 2

Натиснете бутона "[" вдясно от "]", за да забавите звука, ако желаете.

Стъпка 3

Натиснете бутона "=", ако искате да възпроизведете звука обратно при нормална скорост.