Как да осъществите достъп до BIOS на MacBook

Изключете своя MacBook, като веднъж натиснете бутона On / Off и изберете "Shut Down".

Включете своя MacBook, след като той напълно се изключи.

Натиснете едновременно бутоните "Command", "Option" и буквите "O" и "F", преди да започне системата.

Натиснете клавишите, докато се появи екранът за въвеждане на команда. Имате достъп до еквивалента на BIOS на вашия MacBook.