Как да осъществите достъп до BIOS на устройството Toshiba Qosmio

Достъп до BIOS на вашия Toshiba Qosmio за решаване на проблеми.

Стъпка 1

Натиснете бутона "Power" на компютъра, за да стартирате системата, ако тя вече не е включена, или рестартирайте компютъра, ако е включен. Можете да получите достъп до BIOS само когато компютърът се стартира.

Стъпка 2

Натиснете бутона "ESC", когато на екрана се появи началният екран "Toshiba" или "Qosmio", последван от бутона "F1". Компютърът ще спре нормалната процедура за стартиране и ще премине към конфигурацията на BIOS.

Стъпка 3

Проверете конфигурацията или направете промени в BIOS, като използвате клавиатурата. Навигацията се извършва с посочващите стрелки, а селекциите се правят с бутона "Enter", освен ако системата не ви каже друго. Когато влизате в настройките на BIOS, драйверът на мишката не се зарежда, така че няма да е достъпен за употреба.