Как да отворите DOC файл в PHP

PHP ви позволява динамично да създадете уеб сайт, който има възможността да отвори документ в Microsoft Word (.doc) в браузъра на четеца.

Стъпка 1

Кликнете върху файла PHP, който искате да редактирате. Изберете опцията "Отвори с", за да видите списък на издателите в PHP. Кликнете два пъти върху редактора на PHP, който използвате, за да редактирате кода.

Стъпка 2

Копирайте и поставете следния ред код в редактора на PHP:

$ app = new COM ("word.application") или да умре ("Не може да се създаде");

Кодът стартира обекта на Word на сървъра. Ако кодът не е в състояние да стартира софтуера, той ще върне грешката "Не може да се инициализира Word".

Стъпка 3

Отворете файл на Word. Напишете следния код, за да отворите файла:

$ file-> Documents-> Open ("myfile.doc");

Заменете "myfile.doc" с името на ваш собствен файл на Word.

Стъпка 4

Прочетете съдържанието на документа на Word и го покажете в прозореца на браузъра. Следният код чете документа на Word, присвоява го на променливата "съдържание" и го показва на четящото устройство:

$ content = fread ($ fh, размер на файла ($ file)); echo $ content;