Как да отваряте, отпечатвате, копирате и редактирате PDF пароли, защитени с парола

Стъпка 1

Кликнете два пъти върху PDF файла, който искате да отворите. Когато е посочено, въведете паролата за файла. Ако още нямате безплатния Adobe Reader, можете да го изтеглите на адрес get.adobe.com/reader.

Стъпка 2

Натиснете "Ctrl" и "P" на вашата клавиатура, за да отпечатате PDF файла. Ще се появи диалогов прозорец за печат, който ви дава опции за това кои страници да се отпечатат и броя на копията. След като конфигурирате опциите по ваш избор, кликнете върху "Печат". Ако защитата на PDF файла е конфигурирана да не позволява печат, тази опция няма да е налице. Ако се появи заявката за парола, въведете тази в PDF файла.

Стъпка 3

Копирайте изображение или текст с помощта на "Инструменти" в Adobe Reader. Кликнете върху менюто "Инструменти" и след това посочете "Избор и подход". За да копирате текст, изберете инструмента "Избор на текст". За да копирате изображения, изберете инструмента "Snapshot". Кликнете и плъзнете върху документа, за да изберете текста или изображението, което искате да копирате. Натиснете клавишите "Ctrl" и "C" на клавиатурата. Натиснете клавишите "Ctrl" и "V", за да поставите текста или изображението в друга програма.

Стъпка 4

Попълнете PDF формулярите или коментирайте документа. Това е единственият вид редактиране, който можете да направите, освен ако не притежавате PDF файла и имате инсталиран Adobe Acrobat на вашия компютър. Когато показалецът на мишката има пръст с знак плюс, можете да редактирате бутоните за избор. Когато има форма "I", можете да кликнете и да въведете в полето за формат. Кликнете върху менюто "Документи" и след това върху "Коментари и бележки", за да създадете или да отговорите на коментари в PDF файла.