Предимства и недостатъци на вторичното съхранение

Има много предимства при използването на вторични устройства за съхранение.

Защо хранилището?

За да функционира ефективно компютърът ви, трябва да сте в състояние да съхранявате данни, след като програмите са изпълнили своите задачи за обработка. Тези обработени данни се съхраняват в цифров формат на твърд диск, който се нарича вторично хранилище или на сменяеми устройства за масово съхранение. Основното устройство за съхранение е известно като памет с произволен достъп или RAM и съхранението е временно. RAM има по-малък капацитет за съхранение на данни и данните изчезват, когато компютърът се изключи.

Какво представлява вторичното хранилище

Един от начините да помислите за вторичното съхранение на компютъра си е да прецените, че след като проектът е завършен, той трябва да бъде заведен в отделен кабинет, въпреки че трябва да е достъпен. Вторичното хранилище на вашия компютър работи по един и същ начин, защото, след като програмите са завършили задачите си, RAM трябва да се извърши, за да се съхрани завършената работа, защото паметта й е само временна. След като компютърът бъде стартиран, ще можете да влезете в проекта от вторичното хранилище и да направите допълнителни или необходими допълнения.

Вид на вторичното хранилище

Има голямо разнообразие от вторични устройства за съхранение, които са външни или вътрешни за съхранение, използвани за съхраняване на компютърните ви данни. Някои вътрешни устройства включват магнитни и оптични дискове, както и магнитни ленти. Някои вторични устройства са външни, като например компактдискове и се използват основно за архивиране на данни, както и за съхранение на аудио и визуални файлове. Карти с памет, USB и цифрови универсални дискове (DVD) са вторични устройства за съхранение, които се използват. DVD-тата имат способността да съхраняват шест пъти повече данни от компактдисковете, според Computer Nature.

Предимства на вторичното съхранение

Вторичните устройства за съхранение предлагат много различни предимства за използването на компютъра ви, като например способността да съхранявате огромно количество информация, като стотици, дори еквивалента на хиляди книги. Вторичното съхранение премахва и все още огромните разходи, направени от бизнеса за съхранението на важни документи в шкафове или складови помещения. Освен това, вторичните устройства за съхранение са безопасни, надеждни и постоянни, според уебсайта на университета в Роуд Айлънд.

Недостатъци на вторичното съхранение

Въпреки че RAM устройствата за електронно съхранение са бързи, устройствата за вторично съхранение са по-бавни, защото са електромеханични. Информацията в тях първо трябва да бъде локализирана, след това копирана и преместена в главната памет или RAM, която се счита за данни за времето за търсене, според компютърната наука на университета в Хертфордшир. Също така, вторичното хранилище просто осигурява съхранение на компютъра, докато "основната памет поддържа непрекъснатата дейност на процесора, като съхранява инструкции и данни от програми, които понастоящем се изпълняват", според уебсайта на системната архитектура.