Използвайте PI в Excel

Функцията Excel PI е същата като използвайки π в уравнение.

Стъпка 1

Кликнете върху клетка, където искате функцията да върви. Например кликнете върху клетката "A1".

Стъпка 2

Напишете формулата в клетката, заменете π с функцията PI: = PI (). Например, ако искате да намерите областта на окръжността с радиус 4, вместо да напишете π 4 ^ 2, напишете: = PI () 4 ^ 2.

Стъпка 3

Натиснете клавиша "Enter". За Excel да изчисли резултата от неговата PI функция и резултатът се появява в клетката.