Синхронно и асинхронно предаване на данни

Системите за синхронно предаване на данни имат общ часовник.

синхронен

Синхронните системи синхронизират своите часовници, преди да започне предаването. Двата края на синхронната система изпълняват цикъл на преговори, при който се осъществява обмен на параметри и информация. След като връзката бъде установена, предавателят изпраща сигнала и приемникът получава и изпраща обратно съобщение за предаденото.

асинхронни

Асинхронната система се състои от предавател, проводник и приемник, но няма координация по време на предаване на отделни бита данни. Предавателят и приемникът използват часовници за измерване на дължината на малко. Предавателят изпраща сигнала, а приемникът получава входящия сигнал и регулира часовника си, за да съвпадне.

Предимства и недостатъци

Асинхронното предаване на данни обикновено е по-бързо, но по-малко надеждно. Синхронното предаване на данни отнема повече време, ако е на линия с ниско ниво на грешки, но е по-бързо, ако е система, в която предавателната среда е чрез радиосигнал, лазерен лъч или електрически кабел; тези средства обаче са по-малко надеждни.