Решаване на проблеми с лазерен принтер Samsung

Намерете причината за неизправността на вашия лазерен принтер Samsung.

Принтерът не печата

Има много причини, поради които лазерните принтери на Samsung не печатат, когато изпращате команда от компютъра. Първо проверете дали захранващият кабел е включен в работен контакт и дали превключвателят е настроен на "On". Ако просто включите принтера, може да се наложи да изчакате няколко минути, за да може принтерът да се загрее преди печат.

След това проверете дали кабелът на принтера е свързан както към принтера, така и към компютъра и че принтерът на Samsung е избран като принтер по подразбиране.

И накрая, принтерът няма да работи, ако не е физически готов да го направи. За да сте готови, вратата на принтера трябва да бъде затворена, хартията, поставена в устройството и инсталираната тонер касета. Също така заседналата хартия може да я предпази от печат. Проверете всяка хартия, която може да се залепи, и я извадете, преди да започнете нормална работа.

Хартията често се запълва

Лазерните принтери на Samsung често страдат от задръствания, причинени от количеството и вида на използваната хартия. Ако имате този проблем, заредете по-малко листа в тавата за хартия. Когато в тавата има излишно количество хартия, принтерът може да отнеме повече от един лист наведнъж, което го блокира.

Някои специализирани документи или други материали могат да доведат до задръстване на принтера. Например лазерните принтери може да имат затруднения при работа с хартия, която е особено дебела или много тънка. Не използвайте хартия с тегло по-голямо от 43 паунда (19, 5 кг) или под 16 килограма (7, 26 кг), за да избегнете този проблем на вашата машина.

Друга причина за заглушаване на хартията често са остатъците от хартия, заседнала в машината, на предишен проблем. Уверете се, че когато извадите заседналата хартия, я извадете напълно от устройството. Не само, че отпадъците могат да причинят повторно залепване, но това може да повреди принтера.

Празни страници

Когато лазерните принтери на Samsung извадят празни страници, причината е със сигурност касета с мастило с ниско ниво на мастило или вакуум. Можете да опитате да преразпределите тонер в касетата, за да удължите живота на касетата и да печатате нормално. За да преразпределите тонера, отворете горния капак на принтера и извадете касетата. Разбъркайте го няколко пъти, за да разгънете тонера по цялата касета. След като приключите, поставете отново касетата и отпечатайте тестовата страница. Ако страниците все още са празни, сменете тонер касетата.