Какво е драйвер за XPS?

шофьори

Контролерът, наричан понякога и драйвер за устройство, е средство за комуникация между хардуерна част, като принтер и компютърна програма. Шофьорите са много специфични за хардуера и програмата, към които са подравнени, поради което имат способността да комуникират ефективно с информацията от едно устройство на друго.

XPS

XPS файл (спецификация на XML хартия) е документ, който ви позволява да създавате, защитавате и споделяте информацията, която сте създали. Тези документи могат да произхождат от всяка програма, която може да се използва за печат. След като го създадете, той не може да бъде редактиран във формат XPS.

XPS драйвер

XPS драйверът е средство за комуникация между компютърни програми и принтер. Тези драйвери често се предоставят от уеб сайта на компанията за принтери и спомагат за подобряване на качеството на цветовете, скоростта и всички XPS файлове, които се отпечатват. Чрез комуникацията на XPS контролерите принтерите могат да получат опитен цветен спектър чрез XPS документи.