Какво представлява Adobe Acrobat Distiller?

Управлявайте PDF файловете си с Distiller.

анекдот

Adobe Acrobat Distiller е основният двигател, използван за преобразуване на PostScript файлове (* .ps) в Portable Document Format (PDF формат). Distiller може да бъде достъпен от определени компютърни приложения или сам по себе си като самостоятелен продукт.

значение

Distiller служи като метод за създаване на PDF файлове. Другият начин е използването на PDF Writer.

ползи

Distiller обикновено произвежда PDF файлове с по-високо качество от PDF Writer. Distiller може да възпроизвежда сложни графики и текстове в документ по-точно от PDF Writer. Освен това Distiller позволява персонализиране на заданията за печат, както и опцията за импортиране на задания за печат от други източници.

история

Adobe Acrobat Distiller направи първата си поява с Adobe Acrobat 1.0, издаден през 1993 г. за Macintosh, а по-късно и за Windows 3.1 и DOS. По това време, тъй като драйверът на принтера не беше включен, всички PDF файлове бяха създадени с помощта на Distiller. Принтерът Distiller на принтера се появи с версия 3.0 през 1996 г. и през 2003 г. бе преименуван на Adobe PDF Writer с версия 6.0.

Забавен факт

Когато PDF файловете се създават от компютърни приложения, като например Excel или Word, файлът първо се преобразува в PostScript и след това PDF от Distiller.