Защо компютрите са важни в началното училище

Компютрите могат да бъдат образователен инструмент в класната стая.

Компютърни умения

Компютърната грамотност е основно умение в съвременния свят, където технологичните умения са най-важни за успеха в живота. Децата, изложени на компютри в началното училище, имат възможност да придобият умения за ранна възраст. За да могат учениците да използват компютрите в клас, учителите обикновено имат ниво на компютърно обучение. Това може да бъде толкова просто, колкото преподаването на основни функции за компютърна навигация или като посветен като уроци за писане и по-усъвършенствани компютърни умения.

Интернет умения

Интернет е забележителен ресурс. Това е огромна база данни с информация, която може да се използва за провеждане на училищни изследвания в малък период от време. Интернет предлага начин за любопитни умове да получат голямо количество информация за почти неограничени теми. Компютрите могат да бъдат използвани, за да преподават на учениците от началната училищна възраст как да използват този ресурс. Образователните уеб сайтове са чудесно въведение в интернет за деца от началното училище, но има много интернет сайтове, които не са подходящи за тази възрастова група деца, преподаването на интернет умения на учениците от началното училище им помага да се научат как да използвате интернет безопасно

Използвани уроци

Друг важен аспект на използването на компютри в началните училища е възможността да се използва технологията като добавка за класове. Компютрите често се въвеждат в елементарни класове с намерението да ги използват по време на уроците, тъй като те са полезна помощ за класа. Учителите могат да използват компютри, за да предлагат уроци чрез слайдшоута и интернет сайтове. Учителите могат също така да задават компютърни задачи на студентите, съответстващи на тяхната възраст и ниво на умения, и да позволяват на учениците да завършат домашното обучение в клас, тъй като не всички домакинства имат семеен компютър.

Подготовка за бъдещето

Най-голямото предимство на включването на компютрите в началното образование е да подготвят учениците за бъдещето. Компютрите стават все по-интегрирани в ежедневния живот, в САЩ и по света. За гимназията учениците често се питат да напишат домашното си и да провеждат онлайн изследвания. Изучаването на тези умения от ранна възраст ги подготвя да успеят в гимназията отвъд.