Защо не включите HP лаптоп?

Лаптопът на HP може да спре внезапно включване.

AC адаптер

Адаптер за променлив ток с дефектно устройство или кабел може да попречи на захранването да достигне до преносимия компютър, което в крайна сметка изчерпва батерията. С течение на времето липсата на енергия (или достатъчно енергия) ще накара тефтера да не се включва, екранът да е празен, светодиодите да не светят и да не се чува вентилаторът или твърдият диск.

батерия

Една изтощена или почти изтощена батерия може да доведе до невъзможност за включване на лаптопа, дори ако компютърът е свързан към променливотоков адаптер.

дънна платка

Лошата дънна платка може да предизвика редица проблеми, но една от най-чувствителните е невъзможността да включите лаптопа. Някои компоненти на дънната платка, като CPU, могат да бъдат поправени.

CPU

Процесорът е специфична част от дънната платка и може също така да доведе до включване на лаптопа на HP, дори ако останалата част от дънната платка е в добро състояние.

Твърд диск

Лошият твърд диск не винаги ще доведе до прекъсване на включването на лаптопа на HP, но в някои случаи го прави, особено ако твърдият диск е значително повреден.