За какво се използва език С?

C се използва при програмирането на домашни и бизнес приложения.

история

Първият език C е проектиран от Денис Ричи и е базиран на предишните програмни езици BCPL и B за компютърни системи UNIX.

важност

Широко разпространената употреба на C доведе до насърчаване на разработките в обектно-ориентираните версии (C ++), както и визуално ориентираните езици Visual C ++ и Visual C #.

ползи

Езикът С е един от най-широко използваните език за програмиране в света, който работи на повечето операционни системи и може да се използва на почти всички компютърни платформи.

съображения

Програмният език C може да е по-труден за учене от езика BASIC, но е малко по-гъвкав. C програми могат да бъдат по-малки от тези в BASIC и да се изпълняват малко по-бързо.

предупредителен

C е по-толерантно към програмните грешки от някои други езици, което означава, че небрежното програмиране може да доведе до нежелани последствия.