Моят LCD дисплей на Panasonic не се включва

Решете проблема с LCD телевизор, който не се включва.

Стъпка 1

Уверете се, че захранващият кабел не е хлабав, след като го задействате в гнездото му. Свържете отново кабела, ако е хлабав. Също така проверете върха на кабела, който се свързва с телевизора, защото понякога може да бъде освободен.

Стъпка 2

Избягвайте предпазителя на източника, като изключите захранващия кабел от многократния щепсел и го включите директно в контакта. Ако телевизорът се включи, ще трябва само да поправите или подмените защитния източник.

Стъпка 3

Включете телевизора в друг изход, за да изпробвате евентуална повреда, към която понастоящем сте свързани. Ако никой от тези стъпки не работи, единствената алтернатива е да се свържете с производителя на телевизора.

Стъпка 4

Свържете се с производителя на вашия LCD телевизор, за да продължите да решавате проблема.