Основите на измервателните уреди LCR

идентификация

LCR метърът е електронен тестов инструмент, който измерва индуктивността, капацитета и съпротивлението. Някои модели имат конфигурация в горната част на компютъра с голям светодиод или LCD екран и много конектори, бутони и бутони за управление. Преносимите модели намаляват всички тези характеристики на най-големите измерватели в по-опростена единица.

приложения

Контролерът LCR може да се използва за измерване на съпротивление, кондензатори и индуктори, самостоятелно или в комбинация. Много модели имат автоматичен режим, който ви позволява да тествате неизвестни компоненти и да ви даде най-вероятната индикация за капацитет, индуктивност и съпротивление. Можете също така да използвате измервателя LCR, за да класифицирате голяма серия компоненти, като намерите тези, които най-добре съответстват на зададената стойност.

потребители

Хората, които използват измервателния уред LCR, могат да бъдат студенти, инженери и ремонтни техници. Студент по електронен курс може да използва този измервателен уред, за да получи точни измервания на компонентите, а ремонтен техник може да го използва за намиране на дефектни части. Освен това, инженер може да използва измервателя LCR, за да получи точни измервания на комбинацията от части.