Игри за създаване на собствена държава

Създайте своя собствена страна чрез интерактивна игра онлайн и безплатно.

Ако детето ви се интересува от политиката или е заинтригувано от това, което се случва по света, изграждането на една нация с него или нея е безплатна с онлайн компютърна игра. В NationStates, nationstates.net, Вашето дете може да назове страната, да определи политиката си и дори да създаде лозунг, чрез който живеят гражданите.

Кликнете върху връзката "Създаване на нация" на началната страница на играта.

Напишете важната информация за вашата страна, когато ви бъде поискано да направите това. Например, ще трябва да напишете име за мотото на държавата, валутата и държавата.

Изберете графика за флага си.

Въведете парола в даденото поле.

Кликнете върху опциите, за да определите правилата за вашата страна. Например, ще бъдете попитани дали "дадена държава трябва да бъде съдена по начина, по който третира най-неравнопоставените граждани".

Прочетете и приемете Общите условия, като кликнете върху полето. Компютърната програма ще генерира профил за вашата страна.

предупреждения

В тази игра не се допуска богохулство.