Инструкции за Uniden 5.8Ghz

Общувайте с другите чрез телефона си Uniden.

Стъпка 1

Извадете капака на батерията на телефона и свържете батерията, като натиснете здраво конектора на акумулатора. Плъзнете капака и се уверете, че щракне на място.

Стъпка 2

Свържете единия край на адаптера за променлив ток към жака DC IN 9Volts на основата на телефона и другия край към стената. Поставете слушалката в основата на телефона за зареждане. Ако всичко е наред, светодиодът "в експлоатация" ще светне.

Стъпка 3

Вдигнете слушалката от основата на телефона и натиснете бутона "Talk". Ако виждате опцията "Говори" на екрана и чуете тон на звънене, телефонът е готов за използване. Натиснете бутона "Завършване", за да прекратите повикването.