Мрежово определение на причинно-следствената връзка

Връзките са безкрайни в мрежа от причинност.

идентификация

Каузалната мрежа е ключов термин в епидемиологията, изследването на резултатите от разпределението на здравето в дадено население. Мрежовият модел показва, че болестите не се разпространяват на случаен принцип в нито една група, но изолирането на тяхното разпределение изисква проучване на много фактори.

история

Терминът "мрежа на причинно-следствената връзка" първо се появи в един епидемиологичен учебник на САЩ през 1960 г.

съображения

Важно е да се разграничи асоциацията на причинно-следствената връзка. Само защото симптом е свързан с определена популация или събитие, не означава, че събитието или групата е причината за симптома.

предупредителен

Мрежата на причинно-следствената връзка предполага, че няма отделна причина за някакъв симптом или заболяване: всичко идва от множество фактори на инцидента. Дори очевидно очевидните причинно-следствени връзки трябва да се считат за ориентировъчни.

Забавен факт

Моделът на "мрежата на причинно-следствената връзка" е широко приложим към други сложни системи, включително интернет и глобалната икономика.