Какви са трите основни части на роботизирана ръка?

Роботното оръжие осигурява достъп на роботите.

стави

Ставите осигуряват по-голяма гъвкавост в движението на роботното рамо. Роботното рамо обикновено има най-малко три стави на рамото, лакътя и китката. Всяко съединение позволява на робота да се движи в друга посока. Раменете, лактите и китките позволяват на роботното рамо да се движи в посока нагоре / надолу, наляво / надясно и напред / назад.

единици

Задвижващите системи са механичните системи, които движат роботното рамо на място. Устройствата обикновено се намират между ставите и са отговорни за движението и поставянето. Те също така осигуряват сила и скорост на ръката, когато е необходимо роботното рамо да изпълнява задачите си.

Край на ефектора

Крайният ефектор е част от роботното рамо, което функционира подобно на човешка ръка. Ефекторите обикновено са свързани с китката на роботното рамо. Те често са проектирани и адаптирани към задачата, която роботизираната ръка се опитва да поддържа. Например, фенерче може да действа като крайно ефектор, ако роботът се опитва да заварява метални части. "Скоба" може също да бъде друг тип крайен ефектор, ако роботното рамо се опитва да вземе и да премести обекти.