Какви са функциите на Microsoft Excel?

Microsoft Excel има няколко полезни функции.

калкулатор

Microsoft Excel е единствената програма на Office, която позволява на потребителите да изчисляват автоматично числата. Можете да добавяте, умножавате, разделяте и изваждате, като използвате прости формули. Просто изберете клетка и напишете равен знак ("="). Въведете математическия проблем, например "10 + 20" или "15 15" (" " е оператор на знака за умножение в Excel). Ако имате набор от номера, изброени в електронна таблица в Excel, изберете всички клетки и погледнете дъската в долния десен ъгъл на прозореца, за да видите сумата.

Автоматична актуализация

Вместо да пишете номера многократно, въведете информация за клетките, с които работите, за да получите актуализираните суми. Например, ако има две клетки, A1 и B1, създайте формула, която автоматично изважда B1 от A1, като въведете "= B1-A1" в нова клетка (като C1). Всеки път, когато A1 или B1 се промени, цифрата в C1 ще бъде актуализирана. Това е изключително полезно за данъчни и счетоводни електронни таблици.

база данни

Освен че е усъвършенстван калкулатор, Excel може да функционира и като база данни. Можете да запазвате списъци с информация в тази програма, по същия начин както с Microsoft Access. В базата данни на Excel можете да добавяте и манипулирате цифровата информация.

Статистически отчети

Много потребители разчитат на Excel, за да следят статистиката си. Тъй като тази програма може да показва цифри и проценти и да прави автоматични изчисления, процесът на изготвяне на статистически отчети е много интуитивен. Можете да импортирате информация от друга база данни (например списък в Word или Access) и да създавате формули, които да показват статистическите данни в ясен и лесен за разбиране формат.

Графики и таблици

Microsoft Excel работи за създаване на графики и таблици. С информацията, събрана и компилирана в Excel, можете да създавате визуални таблици, след това да ги копирате и поставяте в други програми или да създавате повече оригинални отчети.