Съвети при използване на калкулатора HP 50g

Научете някои съвети за използването на калкулатор HP 50g.

Калкулаторът HP 50g може да даде отговори в точен или приблизителен режим. Точният режим дава точно решения. Например, разделянето на 12 на 18 в точния режим ще даде 2/3. В груб режим около крайната стойност с определен брой десетични знаци. По този начин, 12 разделени на 18 в приблизителния режим ще доведат до 0.6666666667 с последните 6 закръглени в 7. Режимът може да бъде променен чрез натискане на "Mode", "F3", стрелката надолу два пъти, "F3 "и след това" OK "два пъти.

Въвеждането на полином в командата "factormod" ще пренареди полинома, за да елиминира всички експоненти и ще върне полинома във факторен вид. Командата "Лим" се използва за разрешаване на границата на уравнението. Тази команда е във формата lim (f (x), a), където f (x) е функцията е вече диапазонът. Поставянето на функция в "tabvar" ще създаде пълен анализ на характеристиките на функцията, като например идентифицирането на променливи и диапазони. "Bar" и "Conic" могат да се използват за създаване на бар и конични диаграми съответно. Командата "Function" произвежда картезианска координатна система и представлява функцията във формата y = f (x).

Ако калкулаторът има малка грешка и трябва да бъде нулиран, натиснете "On", следван от "F1" и "F3". Калкулаторът ще спре за няколко секунди и ще се рестартира. Ако проблемът възникне многократно, системата може да се наложи да бъде възстановена отново. Натиснете "On", следвана от "F1" и "F6". След това натиснете "F1", за да започнете автоматичното възстановяване. Библиотеките могат да бъдат нулирани чрез натискане на "On", следвано от "F3" и бутона със стрелка наляво.

Файловете на библиотеката имат разширение .lib. Файлът от тях съдържа набор от информационни функции и инструменти, които да се използват с приложението. Файловете на библиотеката могат да бъдат инсталирани чрез програмата за свързване на калкулатора на HP, включен в калкулатора и достъпен на уеб сайта на HP. Приложенията могат да бъдат инсталирани чрез поставянето им директно в папката "APPS" в калкулатора.