Как да премествате клавиш с букви на лаптоп на HP

Ключовете на лаптопа могат да бъдат премахнати без много усилия.

Стъпка 1

Поставете отвертката под буквен бутон вдясно до изгубения ключ. Завъртете отвертката, докато ключът започне да се запалва. Внимателно извадете ключа, без да сваляте дъното на пластмасовия механизъм.

Стъпка 2

Завъртете отново клавиша, който искате да инсталирате отново на клавиатурата, за да видите по-долу. Поставете отвертката между ключа и пластичния механизъм и завъртете отвертката, докато механизмът се задейства.

Стъпка 3

Поставете пластмасовия механизъм в празното пространство на клавиатурата. Почувствайте се по краищата на механизма, докато не намерите някои повдигнати парчета от едната страна. Тези повдигнати парчета трябва да сочат към клавиатурата, така че да включите механизма, ако не са.

Стъпка 4

Завъртете механизма, докато се ориентира точно по същия начин, както механизма на клавиатурата, който току-що извадихте.

Стъпка 5

Плъзнете пластмасовите ушички отстрани на механизма под куките на клавиатурата. За повечето клавиатури на HP ще видите само два очевидни раздела, които излизат от механичната част, така че да ги поставите под правилните куки, след това натиснете механизма, за да свържете другия край с клавиатурата.

Стъпка 6

Поставете ключа в механизма, центрирайте го в пространството и го натиснете, за да настроите клавиатурата. Направете това още веднъж, за да подмените капака на клавиатурата, който сте премахнали по-рано.