Как да използвате алармата в G-Shock GA100A-9A

Стъпка 1

Настройте часа на алармата. Натиснете бутона в долната лява страна на часовника, докато не видите алармения индикатор.

Стъпка 2

Задайте времето, като натиснете бутона в горния ляв ъгъл, когато сте в режим на аларма. Часовите цифри ще мигат, когато бъдат избрани. След това натиснете бутона в долната дясна част, за да настроите времето. Натиснете и задръжте бутона, за да изберете бързо часовете. След като достигнете желаното време, натиснете бутона в горния ляв ъгъл или изчакайте, докато часовите цифри престанат да мигат. Часът вече е зададен и алармата е активирана.

Стъпка 3

Натиснете отново долния ляв бутон, за да изберете минутите. Минималните цифри започват да мигат, когато са избрани. След това натиснете бутона в долния десен за да настроите минутите. Уверете се, че алармата е настроена на am или pm по желание.

Стъпка 4

За да настроите алармата за определена дата, натиснете долния ляв бутон, за да достигнете датата и месец. Използвайте бутона в долния десен ъгъл, за да настроите месеца, датата, часа и минутите.

Стъпка 5

Спрете алармата, когато звучи, като натиснете някой от бутоните на часовника. В противен случай алармата ще издава общо 20 секунди.