Как да използвате Samsung мобилен телефон на PS3

Покажете изображенията и видеоклиповете на мобилния си телефон на по-голям екран, като използвате PS3.

Повечето мобилни телефони могат да бъдат свързани с външни устройства чрез USB кабел. Докато Samsung предлага специален софтуер, който да използва със своите устройства (Samsung PC Studio), те могат да се използват без тази програма. Свързването на устройство на Samsung към USB порт на PS3 ще ви позволи достъп до музикалните файлове, изображенията и видео файловете на вашето устройство.

Натиснете бутона за захранване отпред на вашия PS3, за да го включите. Поставете телевизора в съответния канал, HDMI или AV, в зависимост от вида на използвания кабел.

Свържете единия край на кабела към телефона си, а другия край към свободния USB порт на вашия PS3.

Използвайте стрелките наляво / надясно в контрола на PS3, за да се придвижите между менютата. Спрете в музиката, изображението или видеоклипа, в зависимост от типа на файла, до който искате да получите достъп.

Използвайте бутоните за посока нагоре / надолу, за да ги качите в папката на външното устройство, разположено на вашия телефон. Натиснете бутона с триъгълник и изберете "Покажи всички".

Прегледайте през папките, за да намерите файловете, които искате да използвате. Натиснете бутона X, за да изберете файл.