Как да използвате картата на документа в Microsoft Office 2010

Използвайте картата на документа за бързо навигиране.

Стъпка 1

Форматирайте заглавията на документите, като използвате наличните стилове на заглавията.

Стъпка 2

Отворете менюто за изгледи и кликнете върху картата на документа.

Стъпка 3

Изберете заглавията, които искате да се покажат, като щракнете с десния бутон на мишката върху заглавието на картата на документа и изберете желания номер, например ако кликнете върху заглавие 4, ще се покажат заглавия от един до четири.

Стъпка 4

Ако искате да сгънете субтитрите под основното заглавие, кликнете върху знака минус, последван от основното заглавие. По същия начин, ако искате да покажете субтитрите, кликнете върху знака плюс.

Стъпка 5

Ако искате да се придвижвате до заглавието, кликнете върху него в картата на документа.

Стъпка 6

Кликнете върху картата на документа в менюто за преглед, когато искате да я затворите.