Как да работите със XSD файлове

XSD файловете дефинират важни атрибути, които се появяват в XML файлове.

Отваряне на файл

Стъпка 1

Кликнете с десния бутон върху файла XSD.

Стъпка 2

Кликнете върху Отваряне с.

Стъпка 3

Изберете "Изберете програма по подразбиране".

Стъпка 4

Изберете софтуера или XML текстовия редактор, който искате да използвате.

Стъпка 5

Кликнете върху "Преглед", ако програмата, която искате да използвате, не се показва, потърсете я и кликнете върху "Отваряне".

Стъпка 6

Кликнете върху "OK". Файлът XSD ще се отвори и ще можете да работите с него.

Редактирайте файловото разширение

Стъпка 1

Кликнете върху "Файл", след като приключите с документа.

Стъпка 2

Изберете "Запазване като."

Стъпка 3

Изберете разширението на файла, към което искате да конвертирате файла.

Стъпка 4

Кликнете върху "Запазване". Файлът XSD ще бъде запазен с новото разширение на файла.