Как да излезете от мълчалив режим на мобилен телефон Samsung

Режимът на мълчание на клетката на Samsung забранява всички звуци.

Бутони на устройството

Стъпка 1

Натиснете бутона "Меню" на телефона на Samsung, за да видите началния екран.

Стъпка 2

Потърсете бутоните "Сила на звука" отстрани на телефона.

Стъпка 3

Натиснете бутона "Увеличаване на звука", за да увеличите силата на звука и да излезете от тихия режим.

конфигурация

Стъпка 1

Натиснете "Старт" и след това "Меню".

Стъпка 2

Натиснете "Звук и екран" и след това "Сила на звънене".

Стъпка 3

Плъзнете плъзгача за сила на звука към "+", за да увеличите силата на звука и да излезете от тихия режим.

Стъпка 4

Натиснете "OK", за да запазите конфигурацията.