Как да разбера дали компютърният ви монитор не работи

Можете да отстраните проблеми, за да определите дали мониторът на компютъра ви е причината за проблема.

Стъпка 1

Изключете и изключете монитора, който понастоящем е свързан към компютъра.

Стъпка 2

Свържете същия монитор с компютър, който знаете, че работи правилно. Компютърът трябва да е включен. Ако получите добър образ на екрана, то оригиналния ви компютър има недостатък в неговата подсистема за видео дисплей.

Стъпка 3

Свържете монитор, за който знаете, че работи добре в оригиналния компютър. Включете монитора. Ако виждате добро изображение на екрана, то оригиналния ви монитор или неговите кабели и / или адаптери е този с повреда.