Как да обърна анимацията "увеличаване / намаляване" в PowerPoint?

PowerPoint анимации се използват, за да се акцентира и въздейства върху презентациите.

Стъпка 1

Изберете обекта или текста, който искате да увеличите или намалите. В този случай ще се използва заглавието. Шаблонът за заглавие има заглавие на заглавието и надпис, центриран в средата на слайда, показващ на аудиторията целта на презентацията. Например, в презентация, озаглавена "ACME Sales Strategies", можете да използвате датата на представяне като субтитри. В полето "Заглавие" на слайда въведете "Test title". Оставете частта на субтитрите празна.

Стъпка 2

Отидете на "анимация" и кликнете върху "Персонализиране на анимацията" в опцията "Анимации" на панела.

Стъпка 3

Натиснете стрелката надолу до "Добавяне на ефект" в диалоговия прозорец "Персонализиране на анимацията".

Стъпка 4

Отидете на "акцент", след това "4. Увеличаване / намаление". Диалоговият прозорец "Персонализиране на анимацията" има панел, показващ акцента, използван заедно с избрания текст. Той казва: "1 [изображение на мишката] [Увеличаване / намаляване на иконата] Заглавие 1: Заглавие на теста". Тази информация показва, че текстът на заглавието е първата анимация, която трябва да се възпроизведе с ефекта на Increase / Reduce.

Стъпка 5

Щракнете двукратно върху "1 [изображение на мишката] [Увеличаване / намаляване на иконата] Заглавие 1: Заглавие на теста". Ще се отвори диалоговият прозорец "Увеличаване / намаляване". Това поле позволява на потребителя да променя свойствата на ефекта Увеличаване / Намаляване.

Стъпка 6

Поставете клавиш до опцията "автоматично инвертиране" в раздела "ефект". Кликнете върху "OK". Текстът ще нарасне и след това ще се свие.