Как да възстановите компютрите на IBM с оригиналните фабрични настройки

На портативна IBM система

Преди да започнете този процес, архивирайте всички важни данни на компактдиск или DVD. След като процесът приключи, всички програми, които сте инсталирали на компютъра, както и всички данни, ще бъдат изтрити. Уверете се и архивирайте вашите имейл файлове, както и любимите ви интернет браузъри.

Изключете компютъра. След като компютърът напълно се изключи, рестартирайте и натиснете клавиша "F11" на клавиатурата, докато компютърът се рестартира и преди операционната система да започне да се зарежда.

Изберете опцията "Full Recovery" в програмата Rescue and Recovery на екрана.

Следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите компютъра си до оригиналните фабрични настройки.

Преди да започнете този процес, архивирайте данните си.

Изключете компютъра. След като компютърът напълно се изключи, включете лаптопа отново.

Натиснете клавиша "F1" или синия ключ за достъп IBM, ако вашият лаптоп има тази опция.

Изберете "Възстановяване на фабричните настройки" на екрана на менюто, който ще се появи на компютъра ви.

Следвайте всички инструкции на екрана. Когато процесът завърши, лаптопът се възстановява в оригиналните фабрични настройки.