Как да възстановите Zoom G2.1U

Стъпка 1

Преместете крачния превключвател Zoom G2.1U в положение "Изключено".

Стъпка 2

Задръжте бутона "Запазване" натиснат и отново завъртете педала. "AL" ще мига на екрана.

Стъпка 3

Освободете и отново натиснете бутона "Запазване". Педалът ще изтрие всички пачове от паметта и ще се върне към фабричните настройки.