Как да възстановите BIOS в Windows XP

Рестартирайте компютъра си с Windows XP и въведете BIOS. Ключът, който трябва да натиснете за достъп до него, се показва на екрана. Ако не можете да го намерите, можете да прегледате таблиците, налични в Интернет (вж. Ресурси). Намерете името на марката на компютъра в списъка, за да знаете ключовете, които трябва да натиснете.

Влезте в менюто за настройка на BIOS.

Намерете опцията "Възстановяване". Името на тази опция може да се промени в зависимост от производителя на вашия BIOS. Някои производители го наричат ​​"Възстановяване" (Възстановяване), други "Нулиране" (реинициализация) и други го наричат ​​"Възстановяване на настройките по подразбиране". Въпреки че името е различно, идеята е ясна. Изберете го и след това изберете "Да", за да възстановите BIOS-а.

Излезте от BIOS и запазете промените, които сте направили, като използвате опцията на менюто на BIOS със същото име. Това ще ви спести, че сте възстановили BIOS на вашия Windows XP до фабричните настройки. Вашият компютър ще се рестартира и ще стартира отново Windows XP.