Как да нулирате Vizio TV

Стъпка 1

Включете телевизора Vizio с помощта на дистанционното, ако още не е включен.

Стъпка 2

Натиснете бутона "Меню" на дистанционното управление, за да влезете в екрана на главното меню.

Стъпка 3

Използвайте контролните команди на контрола надясно, докато стигнете до иконата "Настройки". Натиснете бутона "Enter" на контролния бутон, за да видите меню "Настройки" на екрана.

Стъпка 4

Натиснете командата за посока надолу, докато достигнете "Фабрична настройка". Натиснете бутона "Enter" на контролния бутон, за да се покаже менюто "Factory Reset" на екрана.

Стъпка 5

Натиснете надолу командата за насочване на дистанционното управление, докато достигнете "Нулиране на всички настройки".

Стъпка 6

Натиснете командата за посока наляво, за да се върне назад. Изчакайте телевизора да стане черен и след това да рестартира. Отидете на настройките и ги променете така, че да са така, както преди, преди да ги зададете отново.