Как да нулирате HP LaserJet 1320n

Пълното нулиране приема принтера до фабричните стойности по подразбиране.

Стъпка 1

Изключете принтера и изключете захранващия кабел от задната част на устройството. Задръжте го за поне 30 секунди.

Стъпка 2

Натиснете бутона за захранване на принтера и натиснете и задръжте бутона "Go", когато принтерът се включи. Обърнете внимание, докато светодиодът "Внимание" светне и остава стабилен.

Стъпка 3

Освободете бутона "Отиди" и позволете на принтера да остане включен. Тя трябва да бъде възстановена сега.