Как да възстановите фабричните настройки на Sony Walkman

Стъпка 1

Задръжте бутона "Назад" на устройството, докато на екрана се появи меню "Старт".

Стъпка 2

Използвайте бутоните за навигация, за да маркирате "Настройки", и натиснете бутона "> ||" на Walkman. На екрана ще се появят много опции.

Стъпка 3

Изберете "Възстановяване на всички настройки" с бутоните със стрелки нагоре и надолу и натиснете "> ||". Ще се появи нов екран с опциите "Да" и "Не".

Стъпка 4

Изберете "Да" с левия или десния бутон със стрелка и натиснете бутона "> ||". На екрана ще се появи съобщението "Възстановени фабрични настройки".