Как да ремонтираме товарач

Изпълнете следните стъпки, за да поправите зарядното устройство.

Стъпка 1

Използвайте сгъстен въздух около контактите на зарядното устройство, за да отстраните остатъците или праховите частици.

Стъпка 2

Залепете леко контактите, за да ги почистите и осигурете адекватен контакт между зарядното устройство и акумулаторната батерия.

Стъпка 3

Поставете и извадете батерията няколко пъти, за да се уверите, че тя е в пълен контакт с зарядното устройство.

Стъпка 4

Включете зарядното устройство в работещ електрически контакт. Проверете дали в контактите има електричество. Накарайте всяка сонда да докосне контакт и да наблюдава резултата, хвърлен от мултицет. Ако не се появят резултати, обменяйте контактите и опитайте отново. Ако все още не виждате стойност в зрителя, може да се наложи да замените зарядното устройство.