Как да поправите основния зареждащ запис с Ultimate Boot Disk

Стъпка 1

Поставете "Ultimate Boot CD" в компютъра си.

Стъпка 2

Рестартирайте устройството и натиснете произволен клавиш, докато компютърът е зареден за зареждане от компактдиска.

Стъпка 3

Маркирайте опцията "Инструменти на файловата система" и натиснете "Enter".

Стъпка 4

Маркирайте опцията "MBR Tool" и натиснете "Enter".

Стъпка 5

Изберете опцията "Възстановяване" и натиснете "Enter", за да поправите своя главен зареждащ запис.

Стъпка 6

Рестартирайте компютъра.