Как да поправя твърдия диск на Mac?

Можете да използвате диска с Mac OS X, за да поправите твърдия диск на компютъра си.

Стъпка 1

Поставете инсталационния диск на OS X в устройството на Mac.

Стъпка 2

Натиснете бутона за захранване на компютъра и задръжте бутона "C", след като чуете стартовото позвъняване.

Стъпка 3

Освободете бутона "C", когато на екрана се появи логото на Apple. След няколко минути устройството ще се включи, като използва инсталационния диск.

Стъпка 4

Изберете желания език и натиснете бутона "Продължи".

Стъпка 5

Отворете "Помощни програми" в лентата "Топ Меню" и изберете "Disk Utility" от списъка с програми.

Стъпка 6

Маркирайте вътрешния твърд диск на компютъра от списъка с дискове отляво на прозореца Disk Utility.

Стъпка 7

Отидете в раздела "Първа помощ" в горната част на прозореца.

Стъпка 8

Кликнете върху бутона "Ремонтен диск", за да започнете процеса на ремонт, който може да отнеме до един час, за да завършите процеса.