Как да рестартирате играч на Roku

Как да рестартирате играч на Roku.

Стъпка 1

Изключете телевизора си

Стъпка 2

Включете плейъра Roku. Потърсете леко потънал бутон, който казва "Reset" на гърба или дъното на плейъра.

Стъпка 3

Изправете щипката и я използвайте, за да натиснете леко, но здраво, бутона. Внимавайте да не натискате прекалено дълго, тъй като задържането на бутона за 15 секунди или повече ще деактивира плейъра и ще го възстанови до фабричните настройки.

Стъпка 4

Изчакайте няколко секунди, преди да включите телевизора отново. Цифровият видео плейър Roku ще се рестартира, ако сте натиснали правилно бутона. Ако плейърът на Roku не се рестартира, когато натиснете бутона "Reset", изключете отново телевизора. Изключете плейъра Roku от електрическия контакт и го оставете изключен за 30 секунди. Свържете отново устройството Roku и изчакайте рестартирането му.