Как да възстановите фабричните настройки на лаптопа

Натиснете бутона за захранване, докато лаптопът напълно се изключи. Изчакайте, докато всички светлини престанат да мигат.

Изключете захранващия кабел и всички периферни устройства, свързани към устройството. Това упражнение с повишено внимание ще избегне електрически шок за потребителя.

Обърнете преносимия компютър, за да премахнете капака на батерията на гърба. Монетата може да се използва за отваряне на вратата.

Извадете батерията. Оставете го на чиста и безопасна повърхност.

Натиснете отново бутона за захранване отпред. Изчакайте 60 секунди и го пуснете.

Инсталирайте батерията в задната част на лаптопа и свържете отново всички кабели.

Включете лаптопа и го включете. Проверете корена на проблема, ако продължават да съществуват проблеми в операционната система и приложенията.