Как да нулирате EPROM чип

Чипът EPROM е постоянна памет на компютъра.

Стъпка 1

Стартирайте компютъра или рестартирайте системата, ако тя вече е включена.

Стъпка 2

Натиснете и задръжте клавиша, който влиза в BIOS. Обикновено се появява в долната част на екрана по време на първата част на старта на вашия компютър. Обикновено това е един от клавишите F, които са в горния ред на клавиатурата.

Стъпка 3

Изберете опцията "Заредете стойностите по подразбиране в безопасен режим" на основния екран на BIOS и натиснете клавиша "Enter". Това ще накара BIOS да се върне в първоначалното си състояние, когато рестартира EPROM чипа. Ако е необходимо потвърждение, натиснете клавиша "Y".

Стъпка 4

Излезте от BIOS и рестартирайте компютъра.