Как да рестартираме касета с мастило на Canon

Изключете принтера и изключете захранването и USB кабелите от него.

Натиснете и задръжте бутоните "Power" и "Resume" и включете захранващия кабел в контакта, за да започнете да инициализирате принтера.

Освободете бутона "Захранване", като задържите бутона "Подновяване" и отново натиснете и задръжте бутона "Захранване", за да активирате тестовия режим.

Освободете бутоните "Захранване" и "Възобновяване", за да активирате режима на обслужване. Изчакайте, докато светлинните индикатори престанат да мигат.

Натиснете бутона "Възобновяване", за да преминете през конфигурацията, докато на екрана се появи съобщението "Нулиране брояч на мастило за отпадъци" или "Брой на мастилото"; натиснете три или четири пъти. Ако видите втората, натиснете бутона "0", за да рестартирате.

Натиснете бутона "Set" или бутона "OK", след което изключете принтера и изключете захранващия кабел. При някои принтери Bubble Jet ще видите предупреждение на екрана, което показва, че трябва да натиснете бутона "Касета", за да нулирате брояча на мастилото.

Свържете захранващия кабел към електрическия контакт и USB кабела към компютъра и включете принтера.