Как да нулирате слушалките на Motorola

Слушалки.

Стъпка 1

Влезте в менюто "Настройки" на вашия телефон Motorola и влезте в раздела "Свързвания" в менюто.

Стъпка 2

Кликнете върху "Bluetooth" в менюто за връзки и позволете на устройството да започне търсене на Bluetooth връзки.

Стъпка 3

Натиснете и задръжте бутона "Power" на слушалките, докато телефонът търси връзка. Натиснете и задръжте бутона за 10 секунди, докато светлинният индикатор мига на плътно синьо. В този момент Bluetooth слушалката трябва да се появи на вашия мобилен телефон.

Стъпка 4

Изберете слушалката с телефона си и използвайте стандартната парола ("0000"), за да свържете устройствата.