Как да рестартираме компютъра си и да изтрием всичко?

Използвайте дисковете за възстановяване, за да изтриете файловете на компютъра си.

Стъпка 1

Свържете компютъра към източник на захранване и го включете.

Стъпка 2

Поставете първия диск в диска за възстановяване на Windows.

Стъпка 3

Изключете компютъра

Стъпка 4

Натиснете бутона за захранване, за да включите отново компютъра и незабавно натиснете "F11".

Стъпка 5

Изберете опцията "F", за да форматирате твърдия диск.