Как да рестартирате компютъра с функционалния клавиш F11

Рестартирайте компютъра с клавиша F11.

Стъпка 1

Затворете всички програми и изключете системата. Извършете нормално изключване, като отворите "Старт" в менюто "Изключване".

Стъпка 2

Изчакайте малко и отново включете компютъра. Натиснете клавиша "F11", докато компютърът стартира и BIOS се появява на екрана.

Стъпка 3

Изберете да архивирате потребителските си файлове, когато е дадено предупреждението. Този процес отнема само няколко минути.

Стъпка 4

Следвайте останалите бележки, които включват информация за операционната система, която искате да запазите, и друга информация, която трябва да бъде рестартирана. След като приключите, целият компютър се рестартира и нулира.