Как да нулирате всички предпочитания по подразбиране във Photoshop

Как да нулирате настройките на Photoshop.

Стъпка 1

Дръжте едновременно клавишите "Ctrl", "Alt" и "Shift" на клавиатурата. Това са трите модифициращи клавиша, които командват Photoshop, за да възстановят всичките ви предпочитания обратно на тези по подразбиране.

Стъпка 2

Отворете Adobe Photoshop CS3, като задържите трите модифициращи клавиша.

Стъпка 3

Продължете да натискате трите модифициращи клавиша, докато видите на екрана диалогов прозорец със следните думи: "Изтриване на файла с настройки на Adobe Photoshop?".

Стъпка 4

Кликнете върху бутона "Да" в диалоговия прозорец, за да потвърдите, че искате да изтриете файла с настройки на Adobe Photoshop и да върнете всички настройки обратно до фабричните настройки по подразбиране. Диалоговият прозорец ще се затвори и рестартирането ще продължи, докато Photoshop не бъде напълно отворен.

Стъпка 5

Извадете трите модификаторски клавиша и затворете Adobe Photoshop CS3 или продължете да работите с вашите документи.