Как да нулирате мониторите на Viewsonic

Как да рестартираме мониторите Viewsonic.

Стъпка 1

Натиснете бутона за захранване, за да изключите устройството. В зависимост от модела Viewsonic, бутонът може да се намира до кабелите, които свързват монитора към компютъра (VGA / DVI) от всяка страна.

Стъпка 2

Натиснете и задръжте бутона за нагоре и бутона за включване едновременно. Те са разположени отпред на монитора на компютъра.

Стъпка 3

Натиснете бутона за захранване, за да включите отново монитора. Задръжте бутоните за нагоре и захранването, докато на екрана се появи съобщение "Възстановяване на всички".