Как да нулирате Bluetooth на Motorola H500

Bluetooth слушалката на Motorola H500 е проектирана да се използва с мобилен телефон, главно когато сте в движение.

Стъпка 1

Натиснете и задръжте бутона "Обаждане", докато слушалката се изключи.

Стъпка 2

Натиснете и задръжте бутона "Обаждане" за шест до десет секунди, докато синята лампичка спре и мига. Това ще рестартира устройството.

Стъпка 3

Заредете слушалките, ако синята светлина продължава да мига.