Как да рестартирате мрежовия адаптер за безжична връзка

Може да се наложи да рестартирате мрежата, ако имате проблеми при свързването с интернет.

Стъпка 1

Затворете всички отворени приложения на компютъра и изключете компютъра.

Стъпка 2

Изключете безжичния маршрутизатор или модема от контакта за 60 секунди.

Стъпка 3

Включете отново компютъра. Свържете отново безжичния модем към контакта в стената.

Стъпка 4

Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата за безжична връзка в лентата за състоянието в долната дясна част на екрана (иконата изглежда като радиосигнал или два компютъра). Кликнете върху "Деактивиране" в мрежата. Ако използвате Windows 7, ще ви бъде дадена възможност да се свържете или да прекъснете връзката, щракнете върху "Прекъсване".

Стъпка 5

Кликнете върху "Повторно свързване" или "Активиране" на мрежата.

Стъпка 6

Натиснете и задръжте бутона за нулиране на безжичния адаптер за около 30 секунди, ако не сте успели при изключването на модема. Използвайте остър предмет, като например клечка за зъби, за да натиснете бутона за нулиране, който се намира на гърба на вашия маршрутизатор или модем.

Стъпка 7

Изключете маршрутизатора от контакта, като задържите бутона за нулиране.

Стъпка 8

Включете маршрутизатора в контакта. Програмата и оборудването на вашата безжична връзка и модема са рестартирани.